godlo

  strona domowa

aktualności

o szkole

patron

galeria

 


Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Pawła II    

Biblioteka

 

lekcje

   1.   8:00 –   8:45
   2.   8:50 –   9:35
   3.   9:45 – 10:30
   4. 10:40 – 11:25
   5. 11:50 – 12:35
   6. 12:40 – 13:25
   7. 13:30 – 14:15

 

    

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PIŃCZOWIE

 

CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  OD GODZ. 8.00 do 14.00

 

 

                                                                                                                                                                

 " Książka to jest mędrzec łagodny i pełen słodyczy.

                                                                                                                                             Puste życie napełni światłem, a puste serce wzruszeniem..."    

 ( Kornel Makuszyński)

 

Biblioteka szkolna gromadzi, przechowuje i udostępnia zbiory dla uczniów rodziców i nauczycieli.

W zbiorach biblioteki znajdują się :

- lektury obowiązkowe, nadobowiązkowe oraz teksty literackie do nauki języka polskiego

- książki z literatury dla dzieci i młodzieży

- piśmiennictwo naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin nauki

- obszerny księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki, atlasy oraz albumy

- literaturę fachową dla nauczycieli jak również literaturę problemową dla pedagogów szkolnych i rodziców

- obowiązkowe podręczniki dla uczniów wszystkich klas oraz zestawy podręczników dla nauczycieli

Razem  biblioteka szkolna posiada 3600 wolunimów.

Biblioteka szkolna dba o zapewnienie uczniom pełnej oferty lektur szkolnych oraz nowości z dziedziny literatury dla dzieci i młodzieży.

W bibliotece jest wolny dostęp do półek i uczniowie samodzielnie dokonują wyboru książki do czytania zgodnie z zainteresowaniem, mogą przy tym zawsze liczyć na pomoc i poradę nauczyciela bibliotekarza.

Biblioteka szkolna stale współpracuje z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Pińczowie. Nasi uczniowie uczestniczą w konkursach i spotkaniach autorskich organizowanych w bibliotece publicznej.

 

W ostatnich latach biblioteka uczestniczyła w następujących projektach:

- "KSIĄŻKI MOICH MARZEŃ "

- " NARODOWYM PROGRAMIE ROZWOJU CZYTELNICTWA "

Biblioteka  szkolna organizuje konkursy, wystawki literackie, konkursy recytatorskie, quizy wiedzowe dostosowane do wieku uczniów.

Do biblioteki szkolnej zapraszamy serdecznie także rodziców i opiekunów naszych uczniów.

W bibliotece mogą Państwo wspólnie z dziećmi wybrać książki, opowiadania do wspólnego czytania. ZAPRASZAMY!

 

                                                                                                                                     

  " Przez odpowiednią literaturę dla dzieci
     kształtuje się przyszłego  czytelnika,                                                                                                                                                                         
któremu toruje się drogę do wielkiej poezji, do literatury klasycznej..."

  ( Jan Brzechwa)