patron

  strona domowa

aktualności

o szkole

patron

galeria

 

Zespół Szkół w Pińczowie

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Pawła II

 

Kalendarium życia Jana Pawła II

galeria z nadanie szkole imienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       na podstawie książki "Jan Paweł II TESTAMENT"
       Oficyny Wydawniczej FOGRA, Kraków
18 MAJA 1920
W domu państwa Emilii i Karola Wojtyłów, w Wadowicach przy Rynku 2 m. 4, rodzi się syn, który na chrzcie otrzymuje imię Karol Józef.

15 WRZEŚNIA 1926
Karol rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.

13 KWIETNIA 1929
Na zapalenie mięśnia sercowego umiera matka Karola.

MAJ 1929
Karol przyjmuje Pierwszą Komunię Świętą.

WRZESIEŃ 1930
Karol rozpoczyna naukę w Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

3 MAJA 1938
Karol Wojtyła przyjmuje sakrament bierzmowania.

27 MAJA 1938
Karol kończy gimnazjum i po maturze rozpoczyna studia na polonistyce na Uniwersytecie Jagiellońskim; przenosi się z ojcem do Krakowa.

LIPIEC 1939
Karol zalicza pierwszy rok filologii polskiej UJ i odbywa szkolenie wojskowe w Legii Akademickiej.

WRZESIEŃ 1940
Karol rozpoczyna, trwającą do 1944, pracę jako robotnik w kamieniołomach Zakładów Chemicznych Solvay        w Krakowie.

LUTEGO 1941
Na atak serca umiera ojciec Karola.

PAŹDZIERNIK 1942
Jako seminarzysta Karol rozpoczyna studia na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ (teologię ukończył w 1946).

1 LISTOPADA 1946
Z rąk kardynała Adama Sapiehy, w prywatnej kaplicy, Karol otrzymuje święcenia kapłańskie.

19 CZERWCA 1948
Na rzymskim uniwersytecie Angelicum, gdzie kontynuował studia teologiczne, Karol broni pracy doktorskiej        pt. Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża.

LIPIEC 1948
Po powrocie do kraju Karol Wojtyła otrzymuje nominację na wikariusza w Niegowici koło Wieliczki.

26 GRUDNIA 1948
Karol Wojtyła, na podstawie pracy doktorskiej przedstawionej w Rzymie, uzyskuje stopień doktora Wydziału Teologicznego UJ.


6 MARCA 1949
Karol debiutuje jako publicysta na łamach „Tygodnika Powszechnego" artykułem o francuskim ruchu księży robotników.

17 MARCA 1949
Ksiądz Wojtyła zostaje wikariuszem parafii Św. Floriana w Krakowie, a następnie duszpasterzem akademickim.

STYCZEŃ 1954
Wydział Teologiczny UJ zatwierdza habilitację dr Wojtyły na podstawie pracy (obronionej w 1953) zatytułowanej Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maxa Schelera.

4 LIPCA 1958
Ksiądz Karol Wojtyła zostaje mianowany przez papieża Piusa XII biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej; jest najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.

16 LIPCA 1962
Po śmierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka biskup Karol Wojtyła zostaje wikariuszem kapitulnym archidiecezji krakowskiej.

PAŹDZIERNIKA 1962
Biskup Wojtyła wyjeżdża na Sobór Watykański II; jest jednym z najbardziej aktywnych biskupów polskich, jego działalność budzi uznanie reformatorskich teologów.


3 CZERWCA 1963 Umiera papież Jan XXIII.

21 CZERWCA 1963
Papieżem zostaje Paweł VI.

30 GRUDNIA 1963
Papież Paweł VI mianuje Karola Wojtyłę arcybiskupem krakowskim.

LISTOPAD 1964
Arcybiskup Karol Wojtyła wchodzi w skład ważnej instancji soborowej - Podkomisji Centralnej, której zadaniem jest opracowanie nowej wersji Schematu XIII, podstawy do prac nad przyszłą konstytucją o Kościele w świecie współczesnym.

18 LISTOPADA 1965
Ogłoszenie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie", którego współredaktorem jest arcybiskup Wojtyła.

1966
Polska obchodzi 1000-lecie swojego chrztu.

29 MAJA 1967
Karol Wojtyła zostaje kardynałem.

14 PAŹDZIERNIKA 1967
Karol Wojtyła wmurowuje kamień węgielny pod budowę kościoła Arka Pana w Nowej Hucie.

31 GRUDNIA 1970
Kardynał Wojtyła wygłasza w bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie kazanie; mówi o „krwi polskiej przelanej przez Polaków" i że „na dobro wspólne składa się atmosfera wolności rzeczywistej, do końca niczym nie tamowanej i w żaden sposób niekwestionowanej, niezagrożonej", odnosząc się tym samym do strajku i masakry stoczniowców na Wybrzeżu.

16 KWIETNIA 1974
Umiera czechosłowacki kardynał Stefan Trochta; na jego pogrzebie w Litomierzycach kardynał Wojtyła wygłasza przemówienie, rzucając wyzwanie czechosłowackim władzom komunistycznym.

18 LISTOPADA 1976
Kardynał Wojtyła spotyka się w mieszkaniu Bohdana Cywińskiego z członkami Komitetu Obrony Robotników.

15 MAJA 1977
Kardynał Wojtyła konsekruje kościół Arka Pana w Nowej Hucie.

25 MAJA 1978
W czasie dorocznej procesji Bożego Ciała w Krakowie, wobec kilkudziesięciu tysięcy wiernych, Karol Wojtyła wygłasza kazanie broniące podstawowych praw człowieka.

6 SIERPNIA 1978
Umiera papież Paweł VI.

26 SIERPNIA 1978
Papieżem zostaje Jan Paweł I, który jako pierwszy papież rezygnuje z noszenia tiary.

28 WRZEŚNIA 1978
Umiera Jan Paweł I.

14 PAŹDZIERNIKA 1978
Rozpoczyna się konklawe.

16 PAŹDZIERNIKA 1978
Na papieża zostaje wybrany kardynał Karol Wojtyła (po raz pierwszy od 456 lat papieżem nie zostaje Włoch), który przybiera imię Jan Paweł II na znak pragnienia kontynuacji dziedzictwa swoich trzech bezpośrednich poprzedników. W Polsce ogromny entuzjazm, w Krakowie biją dzwony w kościele Mariackim          i dzwon Zygmunta w katedrze na Wawelu. Telewizja polska poinformowała o wyborze ze znacznym opóźnieniem czekając na oficjalną reakcję władz partii.

22 PAŹDZIERNIKA 1978
Uroczysta inauguracja pontyfikatu papieża Jana Pawła II na pl. Św. Piotra.

29 GRUDNIA 1978
Biskup Franciszek Macharski zostaje następcą Karola Wojtyły w archidiecezji krakowskiej.

4 MARCA 1979
Ogłoszenie pierwszej encykliki Jana Pawła II -Redemptor bominis, będącej pierwszą w dziejach encykliką poświęconą chrześcijańskiej antropologii.

2-10 CZERWCA 1979
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 2 czerwca, homilia na pl. Zwycięstwa w Warszawie ze słowami: Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi". Słowa te nabrały znaczenia politycznego i okazały się prorocze.

2 PAŹDZIERNIKA 1979
Po raz pierwszy w historii papież przemawia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

14-31 SIERPNIA 1980
Strajk w Stoczni Gdańskiej; powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność".

15 STYCZNIA 1981
Ojciec Święty przyjmuje w Watykanie delegację „Solidarności" z Lechem Wałęsą.

13 MAJA 1981
Papież Jan Paweł II zostaje postrzelony na pl. Św. Piotra przez tureckiego zamachowca Mehmeda Ali Agcę          i cudem unika śmierci.

28 MAJA 1981
W Warszawie umiera prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński.

CZERWCA 1981
Jan Paweł II powraca do Watykanu z kliniki Gemelli.

7 LIPCA 1981
Prymasem Polski zostaje Józef Glemp.

22 LIPCA 1981
Po trzydniowym procesie w Rzymie Mehmed Ali Agca zostaje skazany na dożywocie.

13 GRUDNIA 1981
Generał Jaruzelski ogłasza w Polsce stan wojenny. Na pl. Św. Piotra w Rzymie papież mówi do zgromadzonych: „nie może być przelewana polska krew, bo przelano jej zbyt wiele zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość Ojczyzny".

24 GRUDNIA 1981
Na wezwanie podziemnej „Solidarności" w Polsce zapalono w oknach wigilijne świece; świeca taka zapłonęła również w oknie Papieża w Watykanie.

10 PAŹDZIERNIKA 1982
Papież Jan Paweł II kanonizuje błogosławionego Maksymiliana Kolbego.

16-23 CZERWCA 1983
Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Podczas spotkania z gen. Jaruzelskim w Belwederze Papież powiedział: „nie przestaję ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa społeczna, według zasad wypracowanych w takim trudzie w przełomowych dniach sierpnia 1980r i zawarta w porozumieniach, dojdzie stopniowo do skutku". W Tatrach, w schronisku w Dolinie Chochołowskiej Ojciec Święty spotyka się z Lechem Wałęsą. Władze próbowały nie dopuścić do tego spotkania, jednak Jan Paweł II stanowczo go zażądał.

22 LIPCA 1983
Stan wojenny w Polsce zostaje zniesiony.

27 GRUDNIA 1983
Jan Paweł II odwiedza w więzieniu w Rebbibia Mehmeda Ali Agcę i wybacza mu.

19 PAŹDZIERNIKA 1984
Zostaje zamordowany ksiądz Jerzy Popiełuszko.

SIERPIEŃ 1985
Jan Paweł II przemawia do 80 tys. młodych muzułmanów zgromadzonych w Casablance.

KWIECIEŃ 1986
Jako pierwszy w historii zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego Papież odwiedza synagogę (w Rzymie). W tym samym roku z jego inicjatywy w Asyżu odbywa się Światowy Dzień Modlitwy o Pokój, w którym uczestniczą przedstawiciele niemal wszystkich religii świata.

13 STYCZNIA 1987
Papież Jan Paweł II przyjmuje na audiencji w Watykanie gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

8-14 CZERWCA 1987
Trzecia pielgrzymka Ojca Świętego do Polski.

17 LIPCA 1989
Wznowienie pełnych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską.

1 GRUDNIA 1989
Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie Michaiła Gorbaczowa.

21-25 KWIETNIA 1990
Pielgrzymka Jana Pawła II do Czechosłowacji. Prezydent Vacłav Havel wita Papieża słowami: „Uczestniczę         w cudzie".

1-9 i 13-15 CZERWCA 1991
Czwarta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.

15 STYCZNIA 1992
Jan Paweł II przechodzi operację nowotworu jelita. Operacja się udała, pacjent szybko wrócił do zdrowia.

21 WRZEŚNIA 1993
Pierwsze w historii spotkanie Papieża i naczelnego Rabina Izraela. Jan Paweł II i Israel Meir Lau rozmawiają      w Castel Gandolfo. Papież przyjmuje zaproszenie do Ziemi Świętej, Watykan uznaje Państwo Izrael.

28 KWIETNIA 1994
Papież upada łamiąc kość udową - 29 kwietnia przechodzi zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego.

29 WRZEŚNIA 1994
Listy uwierzytelniające na ręce papieża Jana Pawła II składa Szmuel Hadas, pierwszy ambasador Izraela           w Stolicy Apostolskiej.

22 MAJA 1995
Pielgrzymka Jana Pawła II do Czech, podczas której Papież odwiedza również Polskę i 22 maja odprawia mszę  w Skoczowie.

24 CZERWCA 1996
Jan Paweł II przybywa z pielgrzymką do Niemiec. Pod Bramą Brandenburską mówi: „Berlińczykom i wszystkim Niemcom, którym jestem wdzięczny za pokojową rewolucję, jaka doprowadziła do otwarcia tej Bramy, mówię Ducha nie gaście. Trzymajcie tę Bramę otwartą dla siebie i innych".

31 MAJA - 10 CZERWCA 1997
Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. W homilii wygłoszonej w Gnieźnie Ojciec Święty zwraca się do przywódców Europy Środkowej: „Trzeba, by Europejczycy umieli zdecydowanie podjąć wysiłek twórczej współpracy, aby umacniali pokój między sobą i wokół siebie. Nie można pozostawić żadnego kraju, nawet najsłabszego, poza obrębem wspólnot, które obecnie powstają".

CZERWIEC 1997
Patriarchat moskiewski odwołuje planowane spotkanie Aleksego II i Papieża Jana Pawła II

5-17 CZERWCA 1999
Szósta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Nagły projekt podróży do Armenii do umierającego katolikosa (głowy Kościoła armeńskiego) bezpośrednio z Polski, zaniechanie tej wizyty z powodu choroby, która uniemożliwiła Papieżowi także celebrowanie mszy na krakowskich Błoniach i zdecydowała o przesunięciu spotkanie z wiernymi w Gliwicach. Pierwsza w historii wizyta Papieża w parlamencie, w którym powiedział: „integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską".

3 WRZEŚNIA 2000
Jan Paweł II beatyfikuje w Rzymie papieży Piusa IX i Jana XXIII.

12 WRZEŚNIA 2001
Na środowej audiencji generalnej Ojciec Święty potępia zamachy terrorystyczne dokonane 11 września w Nowym Jorku i Waszyngtonie.

16-19 SIERPNIA 2002
Siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Papież poświęcił w Łagiewnikach świątynię . Bożego Miłosierdzia; na krakowskich Błoniach I podczas mszy, na której zgromadziło się 2,5 min 1 wiernych, potępił „hałaśliwą propagandę liberalizmu, wolności bez prawdy i odpowiedzialności". Poparcie dla integracji z Europą znalazło się dopiero w przemówieniu pożegnalnym na lotnisku w Balicach. Żegnając się Ojciec Święty dał do zrozumienia, że może to nie ostatni raz.

19 MAJA 2003
Z pielgrzymką narodową do Rzymu przybywają biskupi i prezydent Aleksander Kwaśniewski. Na audiencji Papież wypowiada historyczne słowa popierające integrację Polski z Unią Europejską: „Europa potrzebuje Polski, Polska potrzebuje Europy" i „od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej".

2 MAJA 2004
Jan Paweł II nazywa rozszerzenie Unii Europejskiej o nowych członków „ważnym etapem w rozwoju Europy".

1 LUTEGO 2005
Papież zostaje przewieziony do kliniki Gemelli; powodem podanym przez rzecznika prasowego Watykanu jest grypa.

10 LUTEGO 2005
Powrót Jana Pawła II do Watykanu.

13 LUTEGO 2005
Papież Jan Paweł II udziela z okna swoich apartamentów krótkiego błogosławieństwa; słowa błogosławieństwa po polsku odczytuje za niego, po raz pierwszy od początku pontyfikatu, arcybiskup Stanisław Dziwisz.

24 LUTEGO 2005
Papież ponownie trafia do kliniki, wieczorem przechodzi zabieg tracheotomii; wraca do Watykanu 13 marca.

1 KWIETNIA 2005
Papieski wikariusz generalny, arcybiskup Angelo Comastri mówi: „dziś wieczorem lub tej nocy Chrystus otworzy drzwi Papieżowi...". Tysiące wiernych zgromadzonych na pl. Św. Piotra modlą się w intencji Ojca Świętego.

2 KWIETNIA 2005
O godz. 21.37 Jan Paweł II umiera w Watykanie.