godło

  strona domowa

aktualności

o szkole

patron

galeria

 

 

 

 

 

 

lekcje

   1.  8:00 –   8:45
   2.  8:50 –   9:35
   3.  9:45 – 10:30
   4. 10:40 – 11:25
   5. 11:50 – 12:35
   6. 12:40 – 13:25
   7. 13:30 – 14:15

 

 

 

 

Zespół Szkół w Pińczowie

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Pawła II

   o szkole

Położenie

     Nasza szkoła usytuowana jest we wschodniej części miasta przy osiedlu „Grodzisko". Budynek szkoły znajduje się przy ulicy 7 Źródeł 7. Ma w nim swoją siedzibę również Gimnazjum nr l, gdzie dzieci mogą kontynuować naukę. Przy szkole jest kryta pływalnia „Delfinek", z której korzystają uczniowie w czasie zajęć wychowania fizycznego.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2  w Pińczowie jest Mirosław Madej,

wicedyrektorzy: Andrzej Cepak, Izabela Piątek

Powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 6400 m kw., powierzchnia placu zabaw dla dzieci 1150m kw., tereny sportowe zajmują 1320 m kw. Ogółem szkoła posiada 17 pracowni, bibliotekę z 1809 woluminami oraz gabinet pedagoga.
 

 

 

 

Krótka historia

Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1990 roku  - wówczas jako Szkoła Podstawowa nr 3.
Od 1 września 1999 roku w budynku szkolnym funkcjonują dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1.
We wrześniu 2008r utworzono z tych dwóch placówek Zespół Szkół w Pińczowie.

atuty naszej szkoły:

- dobre warunki lokalowe;
- jednozmianowy system pracy;
- korzystne położenie
- dobrze przygotowana kadra pedagogiczna,   systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje;
- nauczanie języka obcego od klasy I
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
- zajęcia z profilaktyki uzależnień "Spójrz inaczej"
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
- zajęcia pozalekcyjne (plastyczne, taneczne, sportowe,   informatyczne, wyrównawcze);
- organizowanie opieki w świetlicy szkolnej
- możliwość korzystania z wyżywienia;
- uczestnictwo uczniów w wycieczkach krajowych   i   zagranicznych;
- organizowanie imprez środowiskowych;
- udział uczniów w różnych konkursach, turniejach,  zawodach;

Staramy się, aby nasz absolwent był:

- bardzo dobrze przygotowany do dalszej nauki, zgodnie ze swoimi możliwościami
- poprawnie posługiwał się językiem polskim
- znał podstawy nauczanego języka obcego
- umiał komunikować się z ludźmi, był asertywny, umiał pracować w grupie, zaradny życiowo
- dbał o własne zdrowie i bezpieczeństwo i był wrażliwy na potrzeby innych ludzi
- znał różne techniki uczenia się
- umiał korzystać z różnych środków przekazów informacji,  z techniki komputerowej
- umiejętnie posługiwał się wiedzą i wykorzystywał ja   będzie w praktyce
- umiał samodzielnie planować i organizować własna   prace i czas wolny
- odpowiedzialny za własne czyny
- umiał utożsamiać się z własnym regionem i ojczyzną
- Potrafił znaleźć pomoc w rozwiązywaniu swoich   problemów
- trafnie oceniał błędy i szukał właściwych sposobów   na ich korygowanie

Z życia szkoły

Nauczyciele naszej szkoły dbają o wszechstronny rozwój uczniów stosując ciekawe i atrakcyjne metody. Od wielu lat organizowane są „Zielone Szkoły” nad morzem. Uczniowie poznali piękno krajobrazu nadmorskiego i przyrodę Słowińskiego Parku Narodowego. Dowiedzieli się, jak wyglądało dawne życie mieszkańców wsi słowińskiej. Poznali tradycyjne zajęcia, takie jak: kopanie torfu, tkactwo, plecionkarstwo, garncarstwo, wypiek chleba. Uczniowie rozwinęli także swoją sprawność fizyczną poprzez rajdy rowerowe, piesze wędrówki i rozgrywki sportowe.

     W 1999 roku zorganizowano bardzo atrakcyjną wycieczkę zagraniczną. Uczniowie zwiedzili Luksemburg, Francję ( Szampanię, Paryż, Disneyland), a w drodze powrotnej w Niemczech – Norymbergę i stolicę Czech – Pragę.

     W 2000 roku odbyła się wycieczka do Włoch. Najważniejszym punktem tej wycieczki była audiencja papieska Jana Pawła II na placu św. Piotra w Watykanie. Oprócz Watykanu uczestnicy wycieczki zwiedzili Rzym, Wenecję, Asyż, Florencję, Padwę i Sienę.

     Oprócz wycieczek zagranicznych odbywają się wycieczki krajowe, najczęściej w góry. Dzięki temu uczniowie poszerzają swoją wiedzę z historii, geografii i przyrody.
 
    W 2005 r. zorganizowano wycieczkę do Warszawy. Celem imprezy było zwiedzanie gmachu sejmu oraz spotkanie z posłem M. Pawlakiem. Niezwykłych wrażeń dostarczyło uczniom obserwowanie obrad Sejmu  z galerii dla publiczności.

     Dbając o kulturalny i duchowy rozwój uczniów, organizowane są wyjazdy do teatrów, filharmonii i kin.

     W szkole działa aktywnie Samorząd Uczniowski. Samorząd poprzez swoje sekcje organizuje imprezy okolicznościowe i sportowo-rekreacyjne, dyskoteki dla uczniów szkoły, prace porządkowe. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórka darów dla dzieci z Iraku i Afganistanu, paczki świąteczne dla dzieci z domu dziecka, zbiórki pieniędzy na leczenie ciężko chorych dzieci. Delegacje ze szkoły biorą udział w obchodach świąt państwowych organizowanych na terenie miasta. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych na kiermaszu w parku miejskim wystawiane są stroiki, kartki świąteczne i inne ozdoby. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczone są na cele szkoły.

     Co roku aktywnie włączamy się w akcję „Sprzątanie świata”. Uczniowie porządkują teren wokół szkoły, zbierają śmieci na osiedlu. Sadzimy drzewa i krzewy na szkolnym terenie. Prowadzona była również akcja zbiórki surowców wtórnych. Z okazji Dnia Ziemi bierzemy udział w konkursie „Ratujmy samych siebie”, na którym prezentujemy inscenizacje o tematyce ekologicznej.

     Tradycją stał się organizowany co roku konkurs na „Najpiękniejszą kolędę”, w którym klasy prezentują polskie kolędy. Także uczniowie naszej szkoły biorą udział w rajdzie na Grochowiska w rocznicę bitwy.

Sale w naszej szkole są dobrze wyposażone w pomoce naukowe, a w niektórych jest sprzęt audiowizualny. Pracownia komputerowa z nowoczesnym sprzętem posiada dostęp do Internetu. W bibliotece szkolnej istnieje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, gdzie uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z zasobów sieci.

Od początku istnienia naszej szkoły uczniowie biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach. Odnieśli sukcesy w następujących konkursach: „Pińczowskie zmagania z ortografią”, „Wiedzy o regionie”, „Miś matematyczny”, „Olimpiada wiedzy o zdrowiu”, „Konkurs na najpiękniejszą palmę”, a także ekologicznych, informatycznych, plastycznych, tanecznych, teatralnych, o bezpieczeństwie i wiedzy pożarniczej


Osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II brali udział w konkursach oraz zawodach sportowych .Zdobyli następujące wyniki:

na szczeblu gminy

III miejsce w konkursie recytatorskim

I, II, III miejsce w konkursie „ Zabytki Naszego Regionu”

II miejsce w konkursie Języka anielskiego

II miejsce w Turnieju Tymbarku „ Z podwórka na stadion”

I miejsce w konkursie plastycznym „ Legendy Pińczowa”

III miejsce i wyróżnienie w konkursie cichego czytania ze zrozumieniem

I, II, III miejsce i wyróżnienie w konkursie „ Miś matematyczny”

na szczeblu powiatu

II miejsce w Małym konkursie recytatorskim

I miejsce w konkursie Jasełek

I i II miejsce w Konkursie Ekonomicznym

I miejsce w konkursie „ Bezpieczna droga do szkoły”

I miejsce w Plebiscycie Echa Dnia na najlepszą klasę pierwszą

na szczeblu wojewódzkim

Laureatka w konkursie „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”

Laureatka w konkursu Matematyczno- przyrodniczego

Podziękowania za udział w konkursie „ Szybciej bezpieczniej w internetowej sieci”

V miejsce w finale piłki nożnej chłopców

na szczeblu ogólnopolskim

Wyróżnienie w Programie Edukacyjnym „Planeta Energii”

Nagrody w konkursie czytelniczym „ Świerszczykowy Klub Pożeracz Liter”

Nagrody w konkursie „ Kosmiczny Klub Matematyczny”

Nagrody w konkursie Klub Czterech Żywiołów

Wyróżnienie w konkursie „ I dziewczyny i chłopaki znają zdrowia smaki”

Wyróżnienie w konkursie „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”

Wyróżnienie w stypendiadzie wczesnoszkolnej z języka polskiego i matematyki

V miejsce w finale piłki nożnej chłopców Tymbark- Płock 2014 rok

 

 

Osiągnięcia w roku szkolnym 2012/13

 

   W roku szkolnym 2012/13 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II brali udział w konkursach oraz zawodach sportowych osiągając najkorzystniejsze wyniki:

 

Na szczeblu gminy:

I miejsce w Turnieju „I Ty możesz zostać strażakiem”

I miejsc e w konkursie plastycznym „Zabytki naszego regionu”

I miejsce w konkursie języka angielskiego

I miejsce w  Sztafetowych Biegach Przełajowych

I miejsce w mini piłkę nożną chłopców

I miejsce w Turnieju Tymbarku „Z podwórka na stadion”

II miejsce w zawodach w pływaniu w sztafecie

I miejsce w zawodach piłki nożnej o puchar im. Marka Wielgusa

II miejsce w biegach przełajowych o puchar Burmistrza

IV miejsce w konkursie przeciwpożarowym

VI miejsce w konkursie BRD

I miejsce w konkursie plastycznym „Bezpieczna droga do szkoły”

II miejsce w konkursie  „Mis matematyczny”

Wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Legendy Pińczowa”

Wyróżnienie w konkursie „Ciche czytanie ze zrozumieniem”

 

Na szczeblu powiatu

·         Wyróżnienie w konkursie „Bądź bezpieczny na drodze”

·         I miejsce w konkursie Jasełka

·         I miejsce w mini piłce nożnej chłopców

·         Wyróżnienie w konkursie recytatorskim J. Brzechwy

·         I miejsce w Turnieju Mini Piłki Nożnej chłopców

·         Wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Wszystkie dzieci nasze są”

Na szczeblu wojewódzkim

·         Wyróżnienie w konkursie „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”

·         I miejsce w konkursie „Dobre rady na odpady”

·         Wyróżnienie w konkursie „Bezpiecznie na wsi”

·         Laureaci IV i V stopnia w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Lingua Plus 5 z języka angielskiego

·         Wyróżnienie w konkursie „Świętokrzyskie na rzecz edukacji”

·         Wyróżnienie w konkursie „Rośliny Ponidzia”

 

Na szczeblu ogólnopolskim

·         Wyróżnienie oraz uzyskanie certyfikatu w ogólnopolskim konkursie Tesco dla szkół 2012 – zdrowo najedzeni

·         Wyróżnienie w Programie Edukacyjnym „Planeta energii”

·         Wyróżnienie w konkursie „Śniadaniowa klasa”

·         Podziękowanie w aukcjach WOŚP oraz w akcji „Nie pal przy mnie proszę”

·         Wyróżnienie w konkursie czytelniczym „Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter”

·         Laureaci II, IV i V stopnia w konkursie języka angielskiego Oxford plus

·         Wyróżnienie za udział w akcji „Góra grosza”

·         Wyróżnienie w konkursie  „Nie pal przy mnie proszę”

 

     Ponadto w szkole organizowane były konkursy, w których uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli. Na uwagę zasługują konkursy „Mam talent”, „Kolekcjoner roku”, „Stop używkom – ceń życie”, konkursy dla przedszkolaków  „0”, organizacja szeregu kiermaszów oraz udział w rajdach.

 

 


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012: 


 

W roku szkolnym 2011/12 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II brali udział w różnych konkursach oraz zawodach sportowych osiągając następujące wyniki:

Na szczeblu gminy:

- I miejsce w konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”

- I miejsce i wyróżnienie w konkursie „Zabytki naszego regionu”

- III miejsce w otwartych zawodach modeli balonów na ogrzane powietrze

- wyróżnienie w konkursie recytatorskim i ekologicznym

- I miejsce w konkursie cichego czytania ze zrozumieniem

- I miejsce i wyróżnienie w konkursie języka angielskiego

- I miejsce w biegach przełajowych

- I miejsce dziewcząt w czwórboju L A

- I miejsce drużynowo dziewcząt i chłopców w czwórboju L A

- I miejsce w pływaniu

- I miejsce w konkursie „Pińczów w obiektywie”

- I miejsce w konkursie „Świerszczykowy klub pożeraczy liter”

- udział w biegu „Cała Polska biega”

Na szczeblu powiatu:

- I miejsce w konkursie fotograficznym „Ponidzie w obiektywie”

- udział w powiatowym konkursie recytatorskim

- wyróżnienie w konkursie „Bezpieczna droga do szkoły”

- wyróżnienie w konkursie „Bezpieczeństwo na piątkę”

- I miejsce w turnieju piłki nożnej „Tymbark”

- II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

- IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

Na szczeblu wojewódzkim:

- I miejsce w konkursie Echa Dnia „Najsympatyczniejsza klasa pierwsza”

- I, II, III i IV miejsce w konkursie plastycznym „Sport w wyobraźni ucznia”

- V miejsce w finale wojewódzkim turnieju piłki nożnej „Turniej Tymbark”

Na szczeblu ogólnopolskim:

- wyróżnienie w konkursie czytelniczym „Świerszczykowy klub pożeraczy liter”

- wyróżnienie w konkursie „Olimpiada wiedzy Test Oxford „

- udział w konkursie matematyczno-przyrodniczym


Ponadto uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach i zawodach wewnętrznych tj: „Mam talent” i „Kolekcjoner roku”, „Bezpieczeństwo na piątkę”, „Stop używkom – ceń życie”, „Bezpieczna droga do szkoły”, konkurs recytatorski „Poezja W. Szymborskiej”.