godło

  strona domowa

aktualności

o szkole

patron

galeria

 

 

 

 

 

 

lekcje

   1.  8:00 –   8:45
   2.  8:50 –   9:35
   3.  9:45 – 10:30
   4. 10:40 – 11:25
   5. 11:50 – 12:35
   6. 12:40 – 13:25
   7. 13:30 – 14:15

 

 

 

 

Zespół Szkół w Pińczowie

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Pawła II

   o szkole

Położenie

     Nasza szkoła usytuowana jest we wschodniej części miasta przy osiedlu „Grodzisko". Budynek szkoły znajduje się przy ulicy 7 Źródeł 7. Ma w nim swoją siedzibę również Gimnazjum nr l, gdzie dzieci mogą kontynuować naukę. Przy szkole jest kryta pływalnia „Delfinek", z której korzystają uczniowie w czasie zajęć wychowania fizycznego.

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2  w Pińczowie jest Mirosław Madej,

wicedyrektorzy: Andrzej Cepak, Izabela Piątek

Powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 6400 m kw., powierzchnia placu zabaw dla dzieci 1150m kw., tereny sportowe zajmują 1320 m kw. Ogółem szkoła posiada 17 pracowni, bibliotekę z 1809 woluminami oraz gabinet pedagoga.
 

 

 

 

Krótka historia

Szkoła Podstawowa nr 2 rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 1990 roku  - wówczas jako Szkoła Podstawowa nr 3.
Od 1 września 1999 roku w budynku szkolnym funkcjonują dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1.
We wrześniu 2008r utworzono z tych dwóch placówek Zespół Szkół w Pińczowie.

atuty naszej szkoły:

- dobre warunki lokalowe;
- jednozmianowy system pracy;
- korzystne położenie
- dobrze przygotowana kadra pedagogiczna,   systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje;
- nauczanie języka obcego od klasy I
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
- zajęcia z profilaktyki uzależnień "Spójrz inaczej"
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
- zajęcia pozalekcyjne (plastyczne, taneczne, sportowe,   informatyczne, wyrównawcze);
- organizowanie opieki w świetlicy szkolnej
- możliwość korzystania z wyżywienia;
- uczestnictwo uczniów w wycieczkach krajowych   i   zagranicznych;
- organizowanie imprez środowiskowych;
- udział uczniów w różnych konkursach, turniejach,  zawodach;

Staramy się, aby nasz absolwent był:

- bardzo dobrze przygotowany do dalszej nauki, zgodnie ze swoimi możliwościami
- poprawnie posługiwał się językiem polskim
- znał podstawy nauczanego języka obcego
- umiał komunikować się z ludźmi, był asertywny, umiał pracować w grupie, zaradny życiowo
- dbał o własne zdrowie i bezpieczeństwo i był wrażliwy na potrzeby innych ludzi
- znał różne techniki uczenia się
- umiał korzystać z różnych środków przekazów informacji,  z techniki komputerowej
- umiejętnie posługiwał się wiedzą i wykorzystywał ja   będzie w praktyce
- umiał samodzielnie planować i organizować własna   prace i czas wolny
- odpowiedzialny za własne czyny
- umiał utożsamiać się z własnym regionem i ojczyzną
- Potrafił znaleźć pomoc w rozwiązywaniu swoich   problemów
- trafnie oceniał błędy i szukał właściwych sposobów   na ich korygowanie

Z życia szkoły

Nauczyciele naszej szkoły dbają o wszechstronny rozwój uczniów stosując ciekawe i atrakcyjne metody. Od wielu lat organizowane są „Zielone Szkoły” nad morzem. Uczniowie poznali piękno krajobrazu nadmorskiego i przyrodę Słowińskiego Parku Narodowego. Dowiedzieli się, jak wyglądało dawne życie mieszkańców wsi słowińskiej. Poznali tradycyjne zajęcia, takie jak: kopanie torfu, tkactwo, plecionkarstwo, garncarstwo, wypiek chleba. Uczniowie rozwinęli także swoją sprawność fizyczną poprzez rajdy rowerowe, piesze wędrówki i rozgrywki sportowe.

     W 1999 roku zorganizowano bardzo atrakcyjną wycieczkę zagraniczną. Uczniowie zwiedzili Luksemburg, Francję ( Szampanię, Paryż, Disneyland), a w drodze powrotnej w Niemczech – Norymbergę i stolicę Czech – Pragę.

     W 2000 roku odbyła się wycieczka do Włoch. Najważniejszym punktem tej wycieczki była audiencja papieska Jana Pawła II na placu św. Piotra w Watykanie. Oprócz Watykanu uczestnicy wycieczki zwiedzili Rzym, Wenecję, Asyż, Florencję, Padwę i Sienę.

     Oprócz wycieczek zagranicznych odbywają się wycieczki krajowe, najczęściej w góry. Dzięki temu uczniowie poszerzają swoją wiedzę z historii, geografii i przyrody.
 
    W 2005 r. zorganizowano wycieczkę do Warszawy. Celem imprezy było zwiedzanie gmachu sejmu oraz spotkanie z posłem M. Pawlakiem. Niezwykłych wrażeń dostarczyło uczniom obserwowanie obrad Sejmu  z galerii dla publiczności.

     Dbając o kulturalny i duchowy rozwój uczniów, organizowane są wyjazdy do teatrów, filharmonii i kin.

     W szkole działa aktywnie Samorząd Uczniowski. Samorząd poprzez swoje sekcje organizuje imprezy okolicznościowe i sportowo-rekreacyjne, dyskoteki dla uczniów szkoły, prace porządkowe. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych takich jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbiórka darów dla dzieci z Iraku i Afganistanu, paczki świąteczne dla dzieci z domu dziecka, zbiórki pieniędzy na leczenie ciężko chorych dzieci. Delegacje ze szkoły biorą udział w obchodach świąt państwowych organizowanych na terenie miasta. Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych na kiermaszu w parku miejskim wystawiane są stroiki, kartki świąteczne i inne ozdoby. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczone są na cele szkoły.

     Co roku aktywnie włączamy się w akcję „Sprzątanie świata”. Uczniowie porządkują teren wokół szkoły, zbierają śmieci na osiedlu. Sadzimy drzewa i krzewy na szkolnym terenie. Prowadzona była również akcja zbiórki surowców wtórnych. Z okazji Dnia Ziemi bierzemy udział w konkursie „Ratujmy samych siebie”, na którym prezentujemy inscenizacje o tematyce ekologicznej.

     Tradycją stał się organizowany co roku konkurs na „Najpiękniejszą kolędę”, w którym klasy prezentują polskie kolędy. Także uczniowie naszej szkoły biorą udział w rajdzie na Grochowiska w rocznicę bitwy.

Sale w naszej szkole są dobrze wyposażone w pomoce naukowe, a w niektórych jest sprzęt audiowizualny. Pracownia komputerowa z nowoczesnym sprzętem posiada dostęp do Internetu. W bibliotece szkolnej istnieje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, gdzie uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z zasobów sieci.

Od początku istnienia naszej szkoły uczniowie biorą udział w różnych konkursach i olimpiadach. Odnieśli sukcesy w następujących konkursach: „Pińczowskie zmagania z ortografią”, „Wiedzy o regionie”, „Miś matematyczny”, „Olimpiada wiedzy o zdrowiu”, „Konkurs na najpiękniejszą palmę”, a także ekologicznych, informatycznych, plastycznych, tanecznych, teatralnych, o bezpieczeństwie i wiedzy pożarniczej