godło

  strona domowa

aktualności

o szkole

patron

galeria

 

Zespół Szkół w Pińczowie

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Pawła II

 

    Kalendarium życia Jana Pawła II

 
Patron

galeria z nadanie szkole imienia

 

Pińczów 12.11.2009r

Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym się dzieli z innymi”

Jan Paweł II

                                                 Szanowni Państwo

          Nasza szkoła w 2010 roku obchodzi swoje 20 – lecie istnienia. Placówka od 1 września 2008 roku
funkcjonuje jako Zespół Szkół w Pińczowie, którym stała się po połączeniu dwóch szkół: podstawowej i gimnazjum. Uroczystość ta jest doskonałą okazją do urzeczywistnienia starań o nadaniu imienia Szkole Podstawowej nr 2.
Uczniowie zdecydowali, iż będzie to imię Jana Pawła II. Karol Wojtyła to postać niezwykła. Papież, Polak,
wielki patriota – człowiek wykształcony ,a jednocześnie prosty. Szerzący oczywiste prawdy wiary,
propagujący ekumenizm.  Decyzja uczniów zyskała pełne poparcie dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz rodziców.
Wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi, którym szkoła nie może sprostać. Dlatego postanowiliśmy oficjalnie zwrócić się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe przedsięwzięcia.
          Z góry dziękujemy za okazaną nam pomoc i hojność. Mając nadzieję na Państwa życzliwa reakcję na nasz  apel podajemy nr konta:

                                                                                           nr konta: 59 1050 1461 1000 0023 3707 9616
                                                                                            z dopiskiem „dla Szkoły Podstawowej nr 2”  

Dyrekcja,
Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców
Zespołu Szkół w Pińczowie

Planowany termin nadania imienia naszej szkole: 19 czerwca 2010.

 

Historia wyboru patrona

     W wyniku konkursu ogłoszonego w naszej szkole dotyczącego nadania imienia uczniowie wybrali na patrona Jana Pawła II. Jako papież i patriota wywarł ogromny wpływ na zmiany społeczne i polityczne, które zachodziły w Polsce i na świecie podczas jego pontyfikatu. Był i nadal jest autorytetem moralnym, nie tylko dla wszystkich chrześcijan, ale również dla ludzi innych wyznań i przekonań. Jesteśmy dumni z naszego rodaka, że został umiłowany przez ludzi całego świata. Jego ostatnie dni życia pokazały jaki był święty, wielki i ważny dla nas wszystkich. Wybór imienia patrona został zaakceptowany przez Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pińczowie w dniu 17.05.2005 r.

     Kolejnym krokiem była pozytywna opinia Rady Rodziców dotycząca nadania imienia naszej szkole, która została podjęta 27.10.2005 r.

     W dniu 09.02.2006 r. Rada Pedagogiczna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pińczowie podjęła uchwałę dotyczącą nadania imienia w/w szkole.

 Działania podjęte w szkole związane z patronem:


19 i 20.10.2005 r. – apel z okazji rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II podczas, którego została zorganizowana    
                              wystawa prac dzieci o papieżu,

22.10.2005 r. – uczniowie naszej szkoły wzięły udział w religijnym konkursie w Porzeczu  pn. „Poezja i proza
                       Jana Pawła II”,

05.04.2006 r. – msza święta za Jana Pawła II od całej szkoły,

07.04.2006 r. – apel dla klas 1 – 3 poświęcony rocznicy śmierci papieża,

31.04.2006 r. – apel klas 4 – 6 z okazji I rocznicy śmierci papieża,

12.05.2006 r. – przedstawienie w wykonaniu aktorów z Myślenic zatytułowane „Wspomnienie o Janie Pawle II”;
                       ogłoszony został konkurs na napisanie pracy pt. „Wspomnienia o Janie Pawle II” (praca zbiorowa
                       dla klas 4 – 6),

27.10.2007 r. – Apel z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego

02.04.2008 r. – Złożeniem wiązanki kwiatów przez Samorząd Uczniowski naszej szkoły pod                       
                          tablicą   upamiętniającą kolejną rocznicę śmierci papieża.
 

16.10.2009 r. - Rocznica pontyfikatu Jana Pawła II

          W rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża - harcerze i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,
          złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze w kościele na Grodzisku przed tablicą upamiętniającą to 
          wydarzenie.


27.10.2009 r. – apel poświęcony papieżowi dla klas 1 – 6,

W roku szkolnym 2008/09 – podobnie jak w roku poprzednim odbywały się apele poświęcone
                       Janowi Pawłowi II,

28.09.2009 r. – konkurs plastyczny dla klas 1 – 6 pod nazwa „Kącik patrona szkoły”,

21.02.2010 r. – Turniej „Jan Paweł II wśród nas” oraz kiermasz prac uczniów naszej szkoły 
                        związany z patronem i Wielkanocą,

21.03.2010 r. – kiermasz prac Wielkanocnych oraz związanych z patronem – miejsce
                       kiermaszu: Kościół Miłosierdzia Bożego w Pińczowie.


Serdecznie zapraszamy !!!

26.03.2010 r. – przedstawienie Wielkanocne dzieci naszej szkoły połączone z kiermaszem
Wielkanocnym – miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy !!!

21.03.2010 - Kiermasz Wielkanocny

    W pierwszy dzień Rekolekcji Wielkopostnych na Grodzisku, przed kościołem Miłosierdzia Bożego  uczniowie naszej szkoły zorganizowali kiermasz przedświąteczny. Na stolach wystawili własnoręcznie wykonane prace. Były wielkie wełniane jaja, palmy, kartki świąteczne, pisanki oraz ozdoby stołu. Dochód z kiermaszu w całości zostanie przeznaczony na procedury związane z nadaniem imienia Jana Pawła II  naszej szkole.

28.04.2010 - Niedziela Palmowa - kiermasz w parku

     Również w niedziele Palmowa uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kiermaszu przedświątecznym. Tym razem swoje stoisku rozłożyli w parku miejskim. Nad młodzieżą czuwały opiekunki Samorządu Uczniowskiego.


 

Czynności związane z przygotowaniem uroczystości nadania szkole imienia

  działania odpowiedzialni termin
1 Przygotowanie treści zaproszeń, podziękowań dla gości. Wykonanie zaproszeń

J. Misztal, B. Wawrzkowicz A. Wilk, A. Mazurek, U. Dziabała

 

marzec
2 Przygotowanie kącika poświęconego patronowi

Wicedyrektor A. Cepak

 

marzec - maj
3 Opracowanie scenariusza uroczystości J. Misztal, B. Wawrzkowicz, A. Wilk marzec
4 Przygotowanie części artystycznej – montażu słowno – muzycznego M. Herman, M. Łupiński,              A. Urbańska, M. Zawadzka, J. Łata, A. Lechowska, J. Tomasik, E. Pruś, E. Nowak, E. Mazur, Cz. Bałaga marzec - czerwiec
5 Przygotowanie pamiątek dla gości J. Misztal, B. Wawrzkowicz,         A. Wilk marzec - maj
6 Wyznaczenie i wyćwiczenie pocztu sztandarowego J. Misztal, B. Wawrzkowicz,  A. Wilk maj - czerwiec
7

przygotowanie projektu dekoracji

przygotowanie dekoracji miejsca uroczystości:

- hala sportowa

- korytarz szkolny

- kościół

- sale lekcyjne

- stołówka

- ogródek, obejście szkoły

D. Koziara,

D. Koziara, T. Toboła,  U. Dziabała, A. Szproch, A. Mazurek,      

A. Urbańska, M. Herman,             E. Pruś,  A. Pikus,

M. Ryznar, P. Kołbus

M. Herman, E. Nowak, E. Pruś

wychowawcy klas

M. Herman

A. Urbańska

marzec – projekt

 

czerwiec – wykonanie

 

 

8 Przygotowanie wystawy prac o patronie u. Dziabała czerwiec
9 Zorganizowanie nagłośnienia

PSCK

A. Cepak, Cz. Bałaga, M. Łupiński czerwiec
10 Prezentacja szkoły na stronie internetowej i w prasie A. Mazurek, J. Misztal,                 B. Wawrzkowicz, A. Wilk marzec – czerwiec
11

Przygotowanie poczęstunku:                      

- dla gości

 - dla uczniów

 

J. Misztal, B. Wawrzkowicz,         A. Wilk, M. Ryznar, P. Kołbus

przedstawiciele rodziców w porozumieniu z wychowawcami klas

czerwiec
12 Opieka nad uczniami w czasie uroczystości wychowawcy, rodzice czerwiec
13 Nagranie przebiegu uroczystości, zdjęcia U. Dziabała, A. Mazurek, Nowakowski, Konewecki czerwiec
       

19.06.2010 r. Uroczyste nadanie szkole imienia Jana Pawła II

relacja i zdjęcia z uroczystości na stronie  aktualności

Kącik patrona