godło

  strona domowa

aktualności

o szkole

patron

galeria

 


Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Pawła II

 

                    

świetlica szkolna

 

lekcje

   1.  8:00 –   8:45
   2.  8:50 –   9:35
   3.  9:45 – 10:30
   4. 10:40 – 11:25
   5. 11:50 – 12:35
   6. 12:40 – 13:25
   7. 13:30 – 14:15 


Godziny otwarcia świetlicy:

codziennie od godz. 6.45 do 7.45 i 11.20 do 16.30

Głównym celem pracy świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom po zajęciach szkolnych. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki, wypoczynku oraz optymalnych warunków do rozwoju intelektualnego każdego dziecka.
Na zajęcia świetlicy szkolnej zapisani są uczniowie klas I – V. Dzieci uczestniczą w zajęciach mających na celu niwelowanie trudności dydaktycznych. Mogą zawsze liczyć na pomoc w odrabianiu prac domowych. Uczniowie biorą udział w zajęciach kształtujących postawy prospołeczne i patriotyczne. Uczą się zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie. Rozwijają swoje zainteresowania i zamiłowania. Biorą czynny udział w różnorodnych konkursach. Do tej pory uczniowie naszej świetlicy mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami. Zajęli czołowe miejsca w konkursach ogłaszanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Pińczowie. 


do pobrania karta zgłoszenia dziecka  do świetlicy